Tavoitteet

Kunnallispolitiikka

Päättäjät ovat kuntalaisten edustajia ja heitä varten. Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvitaan osaavat, valistuneet ja välittävät päättäjät. Kotikunnan on oltava hyvä ja lämminhenkinen paikka elää koko elinkaaren ajan – lapsuudesta seniori-ikään.

Vantaan Kokoomus haluaa

 • Luonnonläheisen ja turvallisen Vantaan
 • Panostaa koulutukseen ja osaamiseen
 • Hyvää hoitoa jonottamatta
 • Valinnanvapautta päivähoitoon
 • Kirjastot ja liikuntapalvelut kaikkien saataville
 • Panostaa nuoriin ja nuorisojärjestöihin
 • Turvallista asumista ikääntyville
 • Enemmän pientaloja
 • Joustavaa ja taloudellista joukkoliikennettä
 • Terveen talouden ja joustavat peruspalvelut
 • Aktiivisen ja yhteistyökykyisen pääkaupunkiseudun
 • Vantaalla toimivien yritysten toimintaedellytykset ja laajennukset turvattava
 • Vantaalle enemmän työpaikkoja uusien yritysten avulla, mm. uusia työpaikkatontteja kaavoittamalla

Tavoitteeni kunnallispolitiikassa

 

 • Koulujen sisäilma kuntoon
 • Lähikoulut säilytettävä
 • Terveyspalvelut säilytettävä lähellä ihmistä
 • Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen uusia keinoja
 • Asuinalueiden tasapuolinen kehittäminen
 •  Valtionosuusjärjestelmän laskentaperusteisiin vaikuttaminen, auki oleva asia (sote, maakuntauudistus)
 • Vantaan talouden tasapainottaminen
 • Kunnallisveroprosentti pidettävä muiden pääkaupunkiseudun kuntien tasolla
 • Yritysten toimintaedellytysten parantaminen joka takaa työllisyyden
 • Kiinteistöveron alentaminen tulevaisuudessa
 • Pientaloasumisen mahdollistaminen useammille halukkaille kaavoittamalla pieniä tontteja omatoimiseen rakentamiseen
 • Kuntalaisten hyvinvointi ja turvallisuudentunne
 • Joukkoliikenteen toimivuus
 • Vanhusten kotipalveluiden monipuolistaminen ja resurssien turvaaminen
 • Korkeatasoinen perusopetus ja lukio/ammattiopetus
 • Vantaa-lisän säilyttämine