109

R A I J A   V I R T A

109 (sitoutumaton)

kauppatieteen maisteri, yritystutkija

Europarlamenttivaalit 2019

Olen Liberaalipuolueen sitoutumaton ehdokas, Vantaan kaupungin varavaltuutettu ja kauppatieteiden maisteri. Olen toiminut useita kausia kaupunginvaltuutettuna.

Olen perehtynyt Euroopan unionin toimintaan opiskelemalla Eurooppaoikeutta ja osallistumalla valtiovarainministeriön järjestämään EU-integraatiokoulutukseen jo ennen kuin Suomi 1.1.1995 liittyi Euroopan unioniin. Unionin instituutioihin, kuten EU-tuomioistuimeen, komissioon sekä Euroopan parlamenttiin olen saanut tilaisuuden tutustua.

Olen suorittanut julkishallinnon- ja talouden tilintarkastajatutkinnon (JHTT) ja työskennellyt sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Valtion ja eduskunnan virkamiehenä johtavana tarkastajana. Yksityisellä sektorilla mm. kirjanpitäjänä, tietohallinnon suunnittelijana, laboratorion ja tuotannon esimiehenä.

Puolustan yksilönvapautta ja sanavapautta. Vapautta elää ilman valtion puuttumista. Samoin elinkeinovapautta ja markkinataloutta, kaikkia julkisen vallan velvoitteita ei kuitenkaan voi siirtää yksityisten hoidettavaksi.