Vantaan kouluverkkoselvityksessä virkamiehet esittävät Myyrmäen yläkoulun lakkauttamista ja uuden suuryläasteen perustamista Hämeenkylän koulukiinteistöön. Samalla Hämeenkylän lukio lakkautettaisiin ja sen toiminta yhdistettäisiin Vaskivuoren lukioon.

Vantaan uudet alueet tarvitsevat opetuspalvelut, vanhojen alueiden kouluoloja ei kuitenkaan saa siksi kurjistaa. Vantaa haluaa hyviä veronmaksajia, kurjistuvat kouluolot karkottavat entisetkin. Tällaista palautetta olen saanut. Länsi-Vantaalle ei ole vuosikymmeniin investoitu koulurakennuksiin, entisiäkin on peruskorjattu hitaasti. Sisämaaleista näkee, millä vuosikymmenellä koulut on rakennettu. Riittää, kun vaatimattomat koulumme saavat pitää sisällään sellaisen opetuksen, jota vanhemmat ja veronmaksajat lapsilleen haluavat. Emme vaadi prameita kouluja vaan inhimillistä ja välittävää opetusta lapsillemme.

Hämeenkylän lukio on juuri peruskorjattu lukion ryhmäkokojen mukaan. Siinä on myös studiotilat medialukion tarpeisiin. Koulussa on oma sisäinen radio- ja tv-verkko. Talkootyötäkin on tarvittu paljon medialinjan pystyttämiseksi. Koulun lakkauttaminen juuri nyt olisi järjetöntä. Oppilaat ovat olleet mukana laitteistohankintojen suunnittelussa ja ovat nyt iloisia uusista tiloistaan. Oppilaat ovat opiskelleet vuosia peruskorjauksen keskellä, nyt heitä ollaan siirtämässä toisen peruskorjauksen keskelle Myyrmäen koulun tiloihin. Mitkä ovat todelliset säästöt muutossa, kun Myyrmäen peruskorjaussuunnitelmatkin menevät uusiksi?

Hämeenkylän lukio on Länsi-Vantaan oma viestintä- ja medialukio kuten Tikkurilan lukio on itäpuolella. Medialinjan toiminta on saatu hyvin toimivaksi ja opiskelijat ovat motivoituneita. Tämän toiminnan on saatava jatkua. Voisiko viestintätaloja saada sponsoreiksi tälle lukiolle?

Suuryläaste ei ole murrosikäisille nuorille hyvä oppimisympäristö. Suuressa oppilasmäärässä ja suurissa opetusryhmissä ei pystytä huomioimaan eri tavoin rajojaan hakevia nuoria. Koulukiusaaminen saa hyvän kasvualustan ja syrjäytyminen lisääntyy. Jatkossa saamme tehdä vielä enemmän työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi – eikä se työ ole ilmaista. Ne joilla on murrosikäisiä lapsia, ymmärtävät tämän.

Hämeenkylän yläkoulu ja lukio ovat sopivankokoisia yksiköitä nuorille, opettajat tuntevat oppilaansa ja voivat tukea heitä opiskeluun ja kasvuun liittyvissä ongelmissa. Koulussa on oppilaita 13-19 ikävuosilta, jolloin ikähajonta muodostuu jo turvallisen suureksi, lukiolaiset voivat puuttua nuorempiensa tekemisiin kuten kiusaamiseen ja ilkivallantekoon ja näin estää heitä ajautumasta ongelmiin. Myös opettajien työtä helpottaa, kun kaikki oppilaat eivät elä pahinta kuohuntavaihettaan.

Yläkoulu ja lukio ovat hyvä jatkumo alueen nuorille. Lukiossa on lisäksi erityistä osaamista saada kaikki hyvä irti niistäkin oppilaista, etenkin yläasteella heikommin menestyneistä pojista, joiden asennoituminen lukio-opintoja kohtaan on ollut melko negatiivista. Tästä lausun suuret kiitokset lukion henkilökunnalle samalla kun vaadin, että lukio saa jatkaa hyväksi tunnustettua työtään.

Lapsilla ja nuorilla on puutetta aikuisten ajasta, vanhemmat ovat kiireisiä ja väsyneitä nykytyöelämän vaatimuksissa. Vaikka pääasiallinen vastuu lapsista onkin vanhemmilla ja kodilla, annetaan lapsillemme kuitenkin mahdollisuus tuntea koulussaan saavansa välittämistä, tukea ja arvostusta yksilönä, ei vain osana suurta oppilasmassaa. Koulut on pidettävä ihmisenkokoisina, turvallisina ja viihtyisinä. Myös henkilökunnalle. Eihän Helsinge Skolanissakaan ole kuin reilut 270 oppilasta ja Helsinge Gymnasiumissa 106 oppilasta. Miksi Hämeenkylän yläkoulussa pitäisi olla 700 oppilasta ja Vaskivuoren lukiossa 800?

Lapsille ja nuorille koulu on jokapäiväinen työpaikka ja koulun ilmapiirin turvallisuus vaikuttaa koko heidän elämäänsä. Kouluun halutaan mennä ja poissaoloja on vähemmän jos siellä on kaikki hyvin, kiusaamista ei ole ja opettajat ovat tuttuja. Yläaste- ja lukioikäiset nuoret viettävät koulussa lähes saman verran päivästään kuin aikuiset työpaikoillaan.

Säilytetään Hämeenkylän lukio ja Myyrmäen yläkoulu!

Raija Virta
Kaupunginvaltuutettu (kok)