Esitän, että kaupunginhallitus ottaisi uudelleen tarkasteltaviksi kaikki v. 2005 alkaviksi suunnitellut uudisrakennus-, kadunrakennus-, ja viheraluerakentamishankkeet.

Velkarahalla tapahtuva rakentaminen ei suoraan vaikuta käyttötalouteen, korkokulujen kasvu ja velkaantumisen syveneminen heikentävät kuitenkin kaupungin taloutta merkittävästi.

Rakentamisessa tulisi yhä useammin pyrkiä kumppanuuksiin.

Vantaalla 17.03.2005

Raija Virta
Kaupunginvaltuutettu