Tavoitteet Europarlamentissa

 

Euroopan tulevaisuuden tärkeät asiat:

Talous

Vakaa talous luo hyvinvointia Eurooppaan

Jäsenvaltioiden omaa vastuuta taloudestaan painotettava

Maahanmuutto

Vastuullinen maahanmuuttopolitiikka EU-tasolla

Vapaus

Vapausaate – vapaus elää omalla tavallaan, kunhan ei loukkaa muiden oikeuksia

Ilmastonmuutos ja ympäristö

Ympäristösuojelu EU-tasolla kokonaisvaltaisesti, ei esim. vain kieltämällä tiettyjä moottoriteknologioita

Internet

Sananvapautta rajoittavia vihapuhelakeja ei pidä säätää.

Liikenne

Yksittäisiä moottoriteknologioita ei pidä kieltää vaan asettaa päästörajoja, jossa otetaan huomioon

ympäristön kuormitus kokonaisuudessaan.

Turvallisuus

Euroopan puolustus perustuu Natoon, eikä sille tule perustaa rinnakkaisia järjestelmiä. Tietosuoja ja kyberturvallisuusasiat koko EU-tasolla.

Eläinten oikeudet

Euroopan Unionissa on puolustettava eläinten oikeuksia lajille luontaiseen elämään. Jo ympäristöuhat vaativat mm. lihankulutuksen vähentämistä, jopa lopettamista.

 

Eduskunnassa

Olen yksilönvapauden ja itsenäisen ajattelun kannattaja. Kansalaisilla täytyy olla vapaus elää ilman valtion liiallista puuttumista. Elinkeinovapaus ja markkinatalous ovat kannatettavia mutta kaikkia julkisen vallan velvoitteita ei voi siirtää yksityisten yritysten hoidattavaksi. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuolto on niin laaja ja vaativa kokonaisuus että julkinen sektori on välttämätön osa sitä. Lääketieteellinen tutkimus yliopistosairaaloissa on välttämätöntä. Ilmastonmuutokseen on reagoitava nopeasti.

 • Kunta- tai kuntayhtymäpohjainen sote-malli on paras ja sitä voidaan alkaa toteuttaa heti. Uusia hallinnon tasoja, kuten maakuntamallia, ei tarvita.
 • Työllisyyden parantaminen on hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisen ehto.
 • Työn verotusta tulisi keventää.
 • Sosiaaliturvaa tulisi selkeyttää ja kannustinloukkuja purkaa.
 • Heikoimmista yhteiskunnan jäsenistä on aina pidettävä huolta.
 • Lapsiperheiden arkea ja vanhempien kasvatusvastuuta tulee tukea.
 • Nuorten ongelmiin tartuttava aikaisemmin ja ohjattava ensisijaisesti koulutukseen.
 • Vanhustenhuollon esiin tulleet laiminlyönnit perattava läpikotaisin ja turvattava hyvä ja välittävä hoito.

Kunnallispolitiikassa

Päättäjät ovat kuntalaisten edustajia ja heitä varten. Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvitaan osaavat, valistuneet ja välittävät päättäjät. Kotikunnan on oltava hyvä ja lämminhenkinen paikka elää koko elinkaaren ajan – lapsuudesta seniori-ikään.

Haluan

 • Luonnonläheisen ja turvallisen Vantaan
 • Panostaa koulutukseen ja osaamiseen
 • Hyvää hoitoa jonottamatta
 • Valinnanvapautta päivähoitoon
 • Kirjastot ja liikuntapalvelut kaikkien saataville
 • Panostaa nuoriin ja nuorisojärjestöihin
 • Turvallista asumista ikääntyville
 • Enemmän pientaloja
 • Joustavaa ja taloudellista joukkoliikennettä
 • Terveen talouden ja joustavat peruspalvelut
 • Aktiivisen ja yhteistyökykyisen pääkaupunkiseudun
 • Vantaalla toimivien yritysten toimintaedellytykset ja laajennukset turvattava
 • Vantaalle enemmän työpaikkoja uusien yritysten avulla, mm. uusia työpaikkatontteja kaavoittamalla

Tavoitteeni kunnallispolitiikassa

 • Koulujen sisäilma kuntoon
 • Lähikoulut säilytettävä
 • Terveyspalvelut säilytettävä lähellä ihmistä
 • Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen uusia keinoja
 • Asuinalueiden tasapuolinen kehittäminen
 • Valtionosuusjärjestelmän laskentaperusteisiin vaikuttaminen
 • Vantaan talouden tasapainottaminen
 • Kunnallisveroprosentti pidettävä muiden pääkaupunkiseudun kuntien tasolla
 • Yritysten toimintaedellytysten parantaminen joka takaa työllisyyden
 • Kiinteistöveron alentaminen tulevaisuudessa
 • Pientaloasumisen mahdollistaminen useammille halukkaille kaavoittamalla pieniä tontteja omatoimiseen rakentamiseen
 • Kuntalaisten hyvinvointi ja turvallisuudentunne
 • Joukkoliikenteen toimivuus
 • Ikääntyneiden kotipalveluiden monipuolistaminen ja resurssien turvaaminen
 • Korkeatasoinen perusopetus ja lukio/ammattiopetus
 • Vantaa-lisän säilyttäminen